آلفاباکس


درمان و پول

بانک بنر زده است که "در این شعبه تسهیلات به مرتبطین حقوقی و پزشکان و داروخانه ها داده می شود".

بانک ها برای وام دهی قابلیت بازپرداخت بانک گیرنده را در نظر می گیرند. در شرایط رکود اقتصادی فعلی ایران این بانک تشخیص داده است شغل های مرتبط به حقوق یعنی وکلا و دفترداران و مرتبط به بهداشت یعنی پزشکان و داروخانه دارها قابلیت بازپرداخت دارند. یعنی برخلاف دیگر فعالیت ها همچنان رونق دارند. علت رونق بخش بهداشت و درمان در دوران رکود این است که با مسئله حیاتی سلامت و جان مردم کار دارد. هر کسی حاضر است برای سلامت از هزینه های دیگرش بزند. در عین حال پردرآمدترین کارها هم از آن پزشکی و صنعت داروست. این علامت چیست که پردرآمدترین کارها مربوط به حیاتی ترین نیازهاست؟ یعنی از این ویژگی نهایت استفاده شده است و دولت نتوانسته است در عمل این امر را تعدیل کند. چون تو بیماری مجبوری پول بدی و من هم تا می توانم ازت پول می گیرم. دولت هم نگران واقعی نبودن نرخ تعرفه است. چه معامله ی بدی!  


منبع این نوشته : منبع
یعنی ,بانک ,پردرآمدترین کارها ,قابلیت بازپرداخت